New Step by Step Map For Catering

spyseniering تَزْويدُ وَتَقْديمُ الأطْعِمَةِ في المآدِبِ والحَفَلات продоволствие fornecimento zásobování die Lieferung catering τροφοδοσίαcatering, aprovisamiento toitlustamine سورسات رسانی pitopalvelu approvisionnement שֵרוּתֵי הַסעָדָה खानपान dostava u kuću ellátás, élelmezés penyediaan makanan veitingaþjónusta catering 仕出し 요식업 viešas maitinimas sagādāšana; piegādāšana menyajikan makanan cateringcatering, matlevering aprowizacja سورسات رسونكى abastecimento aprovizionare поставка; обслуживание zásobovanie preskrba snabdevanje catering, tillhandahållande av mat (måltider) การบริการจัดส่งอาหาร yemek/yiyecek sağlama, ikram hizmeti 外燴 громадське харчування کھانا فراہم کرنے کا عمل công việc cung cấp lương thực, thực phẩm 供应伙食

Aiming to keep it simple and mouth watering? The one has you coated with every little thing you might want to develop a delectable bowl, tacos or salad.

The organization can offer catering services for up to five hundred friends with its workers of over 20-5 culinary artists.

The intention of participating Airways was to "get monetary savings, lower congestion during the cabin and provides punters the prospect to choose when to consume their meal".[eight] By demanding considerably less galley Area on board, the planes could supply far more passenger seats.[9]

two. For being specially attentive or solicitous; minister: The nurses catered to my every single will need. The legislation catered to varied Specific fascination groups.

まかなう 음식을 제공하다 tiekti maistą sagādāt; piegādāt (pārtikas preces) menyajikan maaltijden verzorgen levere mat zaopatrywać خواړه تېته كول: دضرورت وړشيانو تهيه كول: دضرورت وړشيانو تهيه كول abastecer поставлять провизию dodávať (jedlo) preskrbovati (s hrano) snabdeti hranom leverera mat (måltider), fileörpläga จัดอาหาร ikram hizmeti yapmak 送餐 постачати провізію کھانا بہم پہنچانا cung cấp lương thực 供应伙食

spysenier مُتَعَهِّدٌ بِتَزْويد الطّعام доставчик fornecedor dodavatel, zásobovatel der Lieferant cateringfirma τροφοδότης proveedor hankija سور سات چی hankkija traiteur מְסַפֵּק שֵרוּתֵי הַסעָדָה भोज प्रबंधक, रसोइया dobavljač (élelmiszer)szállító; ellátásról gondoskodó cég (banketten) pemasok veitingamaður approvvigionatore, fornitore 仕出し屋 요식업자 maisto tiekėjas sagādnieks penyaji makanan leverancier van maaltijden leverandør av selskapsmat aprowizator سورسات چى fornecedor furnizor поставщик провизии dodávateľ, -ka dobavitelj snabdevač leverantör av you can try these out mat (måltider) คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร ikram hizmeti sunan kişi, kuruluş 外燴業者 постачальник провіанту کھانا مہیا کرنے والا người cung cấp lương thực, thực phẩm 提供饮食及服务的人

In the hugely polished nation, the place a great deal of genius is monthly utilized in catering for community amusement, a contemporary subject matter, which include he experienced himself had the joy to light on, is the untasted spring of the desert;

Offering & serving foods cater dish (sth) up dish sth out do the honours idiom gourmet honour area plate rustle rustle sth up self-catering serve serve sth up desk get take sth away take sth out wait around hold out at table(s) idiom whip See additional final results »

The classic canteen is especially centered on lunch catering. In totally 10 canteens we offer various tasty food, there is also a wide array of foods provided for vegetarians or vegans. Our present is frequently complemented by weekly promotions like dishes from distinctive countries and on distinct occasions. The twenty canteens in the AKAFÖ present possibly sweet or hearty snacks as well as scaled-down foods completed by a big choice of beverages. In which probable, we depend on sustainable production. During the canteen from the Ruhr University Bochum (RUB), for instance, we provide potatoes from managed natural cultivation.

In its endeavour to deliver top quality and hygienic food items into the travellers, Indian Railways have produced and operationalized an institutionalized mechanism for monitoring of high quality and hygiene of catering services by typical inspections at many stages to deal with catering problems.

So bleibt für alle genügend Zeit, sich den Termin vorzumerken. Achten Sie nach Möglichkeit auch auf saisonale Situations, Feiertage und Ferienzeiten, um zu gewährleisten, dass möglichst viele Gäste dabei sein können.

Choose to thank TFD for its existence? Notify a friend about us, incorporate a connection to this webpage, or go to the webmaster's web page for free fun written content.

Join now Log in More meanings of “catering” All Phrasal Verbs cater self-catering cater to a person/anything cater for sb/sth cater to sb/sth cater for sb/sth cater to sb/sth See all meanings cater to anyone/something

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “New Step by Step Map For Catering”

Leave a Reply

Gravatar